Hopp i det!

Norsk som andrespråk
kr 239
Hopp i det! lèt deg leggje opp ei heilskapleg undervisning som tek utgangspunkt i verda til elevane, dei språklege ressursane deira og dei opplevingane dei har til felles.
Kapitla i arbeidsboka lèt elevane utfalde den kommunikative kompetansen sin, slik at dei heile tida vekslar mellom å lytte, snakke, lese og skrive.
Elevane arbeider dermed med språket i meiningsfulle samanhengar. Ved hjelp av stillasbygging, dialog og rask tileigning av høgfrekvente ord blir dei aktive språkbrukarar frå første dag og kjem seg raskt vidare frå kvardagsspråk til fagspråk. QR-kodar i boka leier elevane til lyfilar med innleste tekstar. Boka byggjer på den nyaste kunnskapen innanfor andrespråksdidaktikk og tek høgd for nye elevar undervegs og behovet for differensiering.

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 23.04.2018
  • ISBN: 9788249219582
  • Trinn: 5, 6, 7, A1/A2
  • Innbinding: Heftet
  • Sider: 88
  • Målform: Nynorsk
  • Undertittel: Norsk som andrespråk