GRUBLIS A - 192 oppgåver i problemløysing

kr 429
I GRUBLIS A blir elevane utfordra til å samarbeide, rekne og bruke
matematikken aktivt på ulike måtar gjennom opne og lukka
problemløysingsoppgåver. Dei får også kjennskap til å bruke tangram, terningar og å arbeide med symmetrispegl.
GRUBLIS A er ei bok til læraren der alle dei 192 oppgåvene er
organiserte som fargerike kopioriginalar. Boka passar hovudsakleg
for elevar på 2.-3. trinn og oppover.

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 23.03.2018
  • ISBN: 9788249219254
  • Trinn: 2, 3, 4
  • Innbinding: Heftet
  • Sider: 72
  • Målform: Nynorsk