Fire ledetråder nettsted

1 års enkeltlisens
kr 99
Fire ledetråder er et digitalt læremiddel i matematikk som bygger på ideen om at det er gjennom et aktivt språk vi forstår sammenhengene rundt oss i verden og i vår egen hverdag.

2-4 elever jobber sammen om et matematisk problem, hver sin ledetråd og fire svaralternativer. I fellesskap må de diskutere seg frem til riktig svar, og det er kun mulig dersom alle ledetråder er aktivt i bruk.

Ved å bruke Fire ledetråder får elevene trening i å systematisere, men også se sammenhenger mellom opplysninger, strategier og konsekvenser av valg. Når de så kobler seg på i et fellesskap med sin matematiske kompetanse og erfaringsverden, blir de alle viktige deltakere, og det er når dette deles og samarbeidslæringen skjer, at elevene øker sitt læringsutbytte.

Hvem kan bruke Fire ledetråder?
Fire ledetråder kan brukes av elever fra 2.-4.trinn, men kan også brukes på høyere alderstrinn. Læremiddelet er godt egnet for å oppøve leseforståelse, og å jobbe med å hente ut relevant informasjon. Metodikken i Fire ledetråder er også velegnet for å jobbe tverrfaglig - ikke minst med temaene demokrati og medborgerskap.

Lærervisning
Lærer har i sin "back end" oversikt over gruppedynamikken underveis. Det viktigste læreren henter ut av grunnlag for veiledning, er hvordan elevene stemmer over svar. Er det alltid noen som går i front og overbeviser resten? Slipper alle stemmer til? Hvordan kan elevene jobbe med å skape gode, demokratiske prosesser i læringsfellesskapet?

Med Fire ledetråder er alle stemmer like viktige!

Læremiddelet er utviklet med støtte fra Udir.

Kjøp av enkeltlisenser

En enkeltlisens gir én elev, én lærer, ett barnehagebarn eller én ansatt tilgang til læremiddelet innenfor lisensperioden. Det må kjøpes én lisens for hver bruker som skal benytte seg av læremiddelet. Minimumsbestilling av enkeltlisenser er 10 stykker. Les mer under kjøpsbetingelsene.

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 01.08.2020
  • ISBN: 9788249220311
  • Trinn: 1, 2, 3, 4, Digital
  • Innbinding: Lisens
  • Målform: Bokmål/Nynorsk
  • Undertittel: 1 års enkeltlisens