Elevmedvirkning i praksis - Håndbok for læreren

kr 439
I en travel skolehverdag er det lett at elevmedvirkning blir noe som bare blir stående i skolens planer, og at det oppstår en kløft mellom det som er ønskelig og det som faktisk skjer i praksis. Dermed opplever kanskje elevene at de ikke har noen reell innflytelse på skolen og undervisningen.
Å involvere elevene blir et viktig prinsipp framover, og vi må tenke bredere enn bare elevrådsarbeid og elevinvolvering i friminuttsaktiviteter.
Elevmedvirkning betyr ikke bare at elevene kan si sin mening, men også at de har rett til å medvirke og å kunne påvirke det som angår dem på skolen.
Hvordan få dette til i praksis? Denne boka vil på en lettfattelig måte presentere ulike aktiviteter og tips som lærere kan bruke for å legge til rette for elevmedvirkning i klassen, og dermed sørge for at eleven får delta i beslutninger som gjelder egen faglig og sosial læring.

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 16.09.2021
  • ISBN: 9788249221974
  • Trinn: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Vg1, Vg2, Vg3
  • Innbinding: Heftet
  • Sider: 120
  • Målform: Bokmål