Den LILLE Språkkista

kr 479 Prisen er eks. mva.
Den LILLE Språkkista
Kommunikasjon og språk er viktig fordi det er nøkkelen til gode relasjoner. Alle sider ved barnets utvikling påvirkes av språket. Språkgrunnlaget som legges tidlig har altså betydning både for trivsel og læring her og nå, og for hvordan barnet siden vil kunne møte og mestre skole, utdanning og voksenliv.
Å bruke tid på språkarbeid i barnehagen er altså god investering! Og det aller lureste vi kan gjøre, er å invitere barna med i samtaler. Gode samtaler gir barna erfaringer med alle sider ved språket, både innholdssiden, formsiden og brukssiden. Så det å få barna i gang med å bruke språket er et godt mål. Ofte går det av seg selv, men noen ganger trenger vi litt hjelp og tilrettelegging. Noen ganger må vi voksne også øve oss. Det er gjennom tilrettelagte situasjoner vi kan øve oss slik at vi lettere griper de spontane mulighetene. Enkelte barn vet vi også har behov for å utforske og øve på spesielle sider ved språket, eller de trenger litt ekstra oversiktlige rammer rundt en god læringssituasjon. Dette materiellet er ment å være til hjelp i slike situasjoner
Den LILLE Språkkista er tenkt brukt sammen med enkeltbarn eller mindre grupper i barnehagen og med små tilpasninger, på småskoletrinnet. I boksen finner du de 310 bildekortene fra Språkkista, inndelt i 10 kjente tema. På forsiden av kortet står ordet skrevet på bokmål og nynorsk, mens baksiden viser ordet som tegn-til-tale-tegning.
I tillegg er det 10 større kort med forslag til aktiviteter, knyttet til ulike sider eller funksjoner ved språket. Hvert aktivitetskort har en liten «praksisfortelling» på den ene siden og en beskrivelse av aktiviteten på den andre siden.

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 15.10.2021
  • ISBN: 9788249222049
  • Trinn: 1, 2, Barnehage
  • Innbinding: SA
  • Målform: Bokmål/Nynorsk