Bokbussen RØD/BLÅ nettsted

Én enkeltlisens i et skoleår
kr 49
Bokbussen nettsted inneholder 48 bøker fra GAN Aschehougs småbibliotek Bokbussen RØD og Bokbussen BLÅ. Bøkene er ment for den første og den noe viderekomne lesetreningen. Elever som har knekt lesekoden eller er i ferd med å gjøre det, trenger et vell av tilrettelagt lesestoff. Her får de et helt lite bibliotek å boltre seg i. Det er en rik og spennende bredde av forfattere, illustratører og temaer.

FLERSPRÅKLIG

Bokbussen nettsted kan benyttes av alle elever, men er svært velegnet til morsmålsundervisning. Den gir elever av ulik språklig bakgrunn en unik mulighet til å lese den samme litteraturen.

Bøkene er fordelt på fire nivåer og er innlest på bokmål, nynorsk, widgit (bokmål), widgit (nynorsk), engelsk, dari, kurdisk (kurmanji), somali, pashto, burmesisk, tigrinja, arabisk, polsk, og kinesisk.

Læremiddelet kan brukes til individuell lesing, veiledet lesing eller stasjonsarbeid hvor man viser nettsiden på storskjerm.

Enkel funksjonalitet

Les selv - Les for meg - Les inn - Hør deg selv

Funksjonaliteten er enkel og lett tilgjengelig. Læremiddelet består av boksidene i oppslag, med all tekst innlest på lyd. Man kan også lese inn teksten selv, og lytte til den.

Man velger språk når man har åpnet en bok. Underveis kan man velge å bytte til et sekundærspråk, slik at man ser og hører en oversettelse av boka.

Lisensperioden varer frem til enten 31. august i det påfølgende året (for bestilling gjort etter 1. april) eller 31. august i inneværende år (for bestilling gjort før 1. april).

Kjøp av enkeltlisenser

En enkeltlisens gir én elev, én lærer, ett barnehagebarn eller én ansatt tilgang til læremiddelet innenfor lisensperioden. Det må kjøpes én lisens for hver bruker som skal benytte seg av læremiddelet. Minimumsbestilling av enkeltlisenser er 10 stykker. Les mer under kjøpsbetingelsene.

Slik fungerer nettstedet: Se brukerveiledning her.

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 09.12.2016
  • ISBN: 9788249218974
  • Trinn: 1, 2, 3, 4, Digital
  • Innbinding: Lisens
  • Målform: Annet
  • Undertittel: Én enkeltlisens i et skoleår