Pass på!

MIO har i mange år vært et nyttig redskap for å skape bevissthet og kompetanse om matematikken i barnehagens daglige aktiviteter. Nå kan du få MIO-boksen til redusert pris.


Språkstimulering

Hils på Lerke! Hun er en av karakterene du møter i den store språkpakken vår, "Språk i sammenheng." I verktøykassen finner du inspirerende materiell for systematisk språkstimulering i barnehagen.

 

 
Språkstimulering

Språkkistauniverset består av fysisk og digitalt materiell til bruk i det daglige arbeidet med språkstimulering i barnehagen. I høst lanserer vi Språkkista digital.