Skrivelysten?


GAN Aschehoug er alltid på jakt etter gode læremidler og du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss! Vi utgir bøker, materiell og produkter for barnehager og grunnskoler.

Send oss gjerne en fyldig idéskisse slik at vi lettere kan vurdere om dette er noe å gå videre med.
Bruk e-post: forlag@gan.aschehoug.no eller send oss et brev. Adressen vår er:
GAN Aschehoug, Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo. 

Ideer blir vurdert av den enkelte redaksjon, og blir forøvrig behandlet konfidensielt. Behandlingstiden for innsendte ideer er fra 2–6 uker, og alle får skriftlig svar. Evt. tilsendt fysisk materiell vil bli returnert. Husk å merke manuskript og eventuelle vedlegg med navn, adresse, e-post og telefonnummer.

Vi ser frem til å høre fra deg!