Om oss


GAN Aschehoug er et undervisningsforlag som tilbyr bøker, apper og materiell for barnehage, grunnskole og SFO/Aktivitetsskolen. Vi er en del av Aschehoug forlag. 

GAN utvikler nyttig og praksisnært undervisningsmateriell av høy kvalitet, hvor hovedfokuset er funksjonalitet, tilgjengelighet og fleksibilitet. Forlaget søker alternative tilnærmingsmåter til læring og utvikling hos alle. Vi ønsker å være best på å utvikle læremidler som fremmer helhetlig utvikling! 

Har du en god idé ? 

Kontakt oss!