Hva er kateterskuffen?


Kateterskuffen er en nettside hvor du kan laste ned og skrive ut materiell i alle fag. Her finner du lærerike aktiviteter og nyttige undervisningsopplegg, som kan tas i bruk med få eller ingen forberedelser.

Du kan kjøpe enkeltressurser eller du kan kjøpe en årslisens.

En årslisens koster kr 3199,- ekskl. mva. og gir alle lærerne på skolen full tilgang til alt innhold. Lisensperioden varer frem til enten 31. august i det påfølgende året (for bestilling gjort etter 1. april) eller 31. august i inneværende år (for bestilling gjort før 1. april).

En lisens blir ikke automatisk fornyet når den utgår. Vi tar kontakt én måned før lisensen går ut med tilbud om fornyelse av lisens.