Aktuelt

 

 


Med LK20 er programmering blitt en integrert del av fag som matematikk, kunst og håndverk og naturfag. Hva innebærer det for deg som lærer når dette skal gjelde alle elever?

 


Brenner du for å ivareta nysgjerrigheten og undringen hos de yngste? Da må du se nærmere på Spire!  Serien ivaretar en elevaktiviserende metode og har en variert tilnærming til de ulike temaene innenfor fagene.

 


Tut! Tut! Velkommen ombord i BOKBUSSENE. De har reist land og strand rundt og bidratt til leseglede for mange barn! Nå er det kanskje dine elever som skal ombord?

 


Fortsatt er det lite kunnskap i samfunnet om barn som bryter med kjønnsnormen. Det ønsker Marion Arntzen og Mona Renolen å gjøre noe med. Gjennom bøkene Prinsesse Ivar og Prinsesse Ivar og vennene på fest, håper de å formidle hvordan barnehager kan skape rom for kjønnsmangfoldet på en god måte.

 

Læremidler til førsteklasse


Vi heier på alle som skal i gang med førsteklasse, enten de er elever eller lærere. Her har vi samlet aktuelt materiell i mange fag. 

 


Velkommen inn i en magisk verden som skal skape lese- og skriveglede hos elevene dine! Her får du gode, gjennomarbeidede pedagogiske opplegg i lekne og fargerike bøker.

 


Cooperative Learning (CL) er en undervisningsmetode der elevene samarbeider etter bestemte prinsipper. Metoden har oppsiktsvekkende gode resultater.


 


Bli kjent med dette nyskapende læreverket i begynneropplæringen. Her presenteres tolv grunnleggende begrepssystemer i en gjennomtenkt rekkefølge. Bøkene bygger på nyborgpedagogikken, utviklet av Magne Nyborg.
 


Vegrer du deg for å komme i gang med å bruke digitale verktøy i klasserommet? Her er gode råd på veien.

10 digi-tips


NRK gikk i fjor sammen med Vitensenterforeningen og Lær Kidsa Koding i et felles prosjekt for å lære barn og unge programmering, i skolen og i kodeklubber på fritida. Den nye satsingen kalles super:bit