Velkommen til webinar!

Her vil du finne inspirasjon til din hverdag i skole og barnehage. Våre forfattere og redaktører gir deg faglige innspill og gode pedagogiske tips du kan bruke umiddelbart. Hvert webinar varer omtrent 25 minutter, og er gratis.

Vil du melde deg på et webinar? Klikk på påmeldingslenken under webinaret du ønsker å være med på. (Vi anbefaler å bruke Google Chrome som nettleser.)

Spørsmål? Kontakt benedicte.lynum@gan.aschehoug.no


Tidligere webinarer:
 

Torsdag 27. mai 2021, kl. 15.00

Skal du ha førsteklasse til høsten?


Vi har samlet tre førsteklasseeksperter som vil dele av sin kunnskap og gi deg verdifulle tips du kan ta med inn i klasserommet i august. 

  • Vigdis Refsahl: Den første lese- og skriveopplæringen.
  • Else Devold: Matematikk med de yngste.
  • Linda Bjugn: Hvordan skape et godt klassemiljø. 

Torsdag 29. april 2021, kl. 15.00

Utforsk bokstavene!


Har du tenkt på at alle bokstavene i alfabetet er satt sammen av bare tre grunnformer? Vi ser rette linjer, buede linjer og runde former som kombineres og plasseres på ulike måter. Solveig Nyborg, forfatter på Aha-serien, vil rette lærerens oppmerksomhet mot betydningen grunnleggende begreper har for sikker bokstavlæring – og hvordan begrepene legger et solid fundament for gode lese- og skriveferdigheter. Bli med på webinar og få nyttige tips til begrepslæring i lese- og skriveopplæringen. 


Torsdag 18. februar 2021, kl. 14.30

Uteskole om vinteren


Uteskole er blitt en naturlig del av elever og læreres skolehverdag, uansett vær og årstid. Trenger du noen ideer til hvordan du kan undervise utendørs når det for eksempel er vinter og kaldt? Forfatteren av boken Uteskole i praksis, Frøya Elisabeth Astrup, har blitt med kontaktlærer Beatrice og klasse 4A ved Tåsen skole i Oslo på uteskole i minus 12 grader. I dette webinaret viser de deg hvordan du kan få til god faglig undervisning utendørs og samtidig holde varmen.


Onsdag 13. januar 2021, kl. 14.30

Det er aldri for tidlig å programmere!


Koding i småskolen er en utmerket måte å skape engasjement rundt læring på. Det beste er at det ikke trenger å være digitalt!

I dette webinaret møter du Ida Gåsvær, småtrinnslærer og kodeentusiast. Sammen med tre engasjerte elever viser hun deg hvordan du enkelt kan ta i bruk programmering for å styrke elevenes læring.


Onsdag 4. november 2020, kl. 14.30

Begrepslæring


Barn trenger ikke bare å lære ord, de trenger også å lære begreper. Begreper vil fungere som gode redskaper når elevene skal observere, sammenligne, kategorisere og beskrive, lese, skrive og regne. En av forfatterne på serien Aha! Begripe med begreper, Solveig Nyborg, vil i dette webinaret gi deg praktiske råd til hvordan du kan gjennomføre begrepslæring på en enkel og didaktisk måte. 


Torsdag 1. oktober 2020, kl. 17.00

Lek en fortelling


Bli kjent med Lek en fortelling, et digitalt fortellerverktøy og en arena for språkstimulering, der barnas medvirkning, fantasi og kreativitet er avgjørende. Vår barnehageredaktør, Eli Kristin Almehagen, forteller om de pedagogiske mulighetene til Lek en fortelling og gir en innføring i appens funksjonaliteter. I tillegg har vi fått med oss barnehagelærer Ola Resell som vil dele sine erfaringer med Lek en fortelling fra egen barnehage.


Torsdag 10. september 2020, kl. 14.30 

Ta med fagene ut!


Å flytte klasserommet ut gir elevene en variert, aktiv og leken skolehverdag, men kan man arbeide med alle fag utendørs? Svaret er ja! Frøya Elisabeth Astrup, forfatter av boken Uteskole i praksis, gir deg innspill til hvordan du kan bruke ditt nærområde som klasserom i alle fag og på en tverrfaglig måte.


Onsdag 17. juni 2020, kl. 14.30

Spire


Redaksjonssjef Thor Kristensen introduserer Spire Naturfag og Spire Samfunnsfag – en serie utforskende lærebøker til småskolen. I tillegg gir Gro Wollebæk, forfatter av Spire Naturfag, praktiske og konkrete tips til naturfagsundervisningen.


Torsdag 11. juni 2020, kl. 14.30

Utelek i barnehagen


Hege Heiestad viser hvordan du kan bruke uteområdet og tilrettelegge for lærerike barnehagedager.


Tirsdag 26. mai 2020, kl. 14.30

Uteskole


Hege Heiestad snakker om hvorfor og hvordan drive uteskole. Hun tar oss også med ut og viser hvordan du kan bruke uteområdene aktivt i undervisningen din.