Velkommen til webinar!

Her vil du finne inspirasjon til din hverdag i skole og barnehage. Våre forfattere og redaktører gir deg faglige innspill og gode pedagogiske tips du kan bruke umiddelbart. Hvert webinar varer omtrent 25 minutter, og er gratis.

Vil du melde deg på et webinar? Klikk på påmeldingslenken under webinaret du ønsker å være med på. (Vi anbefaler å bruke Google Chrome som nettleser.)

Spørsmål? Kontakt benedicte.lynum@gan.aschehoug.no


Kommende webinarer: 
 

Dato kommer

Hvordan skape leseglede?


Mer informasjon om webinaret kommer.


Tidligere webinarer:
 

Onsdag 4. november 2020, kl. 14.30

Begrepslæring


Barn trenger ikke bare å lære ord, de trenger også å lære begreper. Begreper vil fungere som gode redskaper når elevene skal observere, sammenligne, kategorisere og beskrive, lese, skrive og regne. En av forfatterne på serien Aha! Begripe med begreper, Solveig Nyborg, vil i dette webinaret gi deg praktiske råd til hvordan du kan gjennomføre begrepslæring på en enkel og didaktisk måte. 


Torsdag 1. oktober 2020, kl. 17.00

Lek en fortelling


Bli kjent med Lek en fortelling, et digitalt fortellerverktøy og en arena for språkstimulering, der barnas medvirkning, fantasi og kreativitet er avgjørende. Vår barnehageredaktør, Eli Kristin Almehagen, forteller om de pedagogiske mulighetene til Lek en fortelling og gir en innføring i appens funksjonaliteter. I tillegg har vi fått med oss barnehagelærer Ola Resell som vil dele sine erfaringer med Lek en fortelling fra egen barnehage.


Torsdag 10. september 2020, kl. 14.30 

Ta med fagene ut!


Å flytte klasserommet ut gir elevene en variert, aktiv og leken skolehverdag, men kan man arbeide med alle fag utendørs? Svaret er ja! Frøya Elisabeth Astrup, forfatter av boken Uteskole i praksis, gir deg innspill til hvordan du kan bruke ditt nærområde som klasserom i alle fag og på en tverrfaglig måte.


Onsdag 17. juni 2020, kl. 14.30

Spire


Redaksjonssjef Thor Kristensen introduserer Spire Naturfag og Spire Samfunnsfag – en serie utforskende lærebøker til småskolen. I tillegg gir Gro Wollebæk, forfatter av Spire Naturfag, praktiske og konkrete tips til naturfagsundervisningen.


Torsdag 11. juni 2020, kl. 14.30

Utelek i barnehagen


Hege Heiestad viser hvordan du kan bruke uteområdet og tilrettelegge for lærerike barnehagedager.


Tirsdag 26. mai 2020, kl. 14.30

Uteskole


Hege Heiestad snakker om hvorfor og hvordan drive uteskole. Hun tar oss også med ut og viser hvordan du kan bruke uteområdene aktivt i undervisningen din.