Forsk på SNØ!

De yngste elevene har en iboende trang til å utforske verden rundt seg. I Spire 1 Naturfag finner du et helhetlig opplegg hvor elevene kan utforske snøen på ulike måter. En utforskende arbeidsmåte skaper engasjerte elever, og gir et godt grunnlag varig kunnskap og for videre læring!

 – Jeg digger når elevene stiller de underligste spørsmål! sier Gro Wollebæk, forfatteren bak Spire naturfag. Medforfatter Liv Anne Slagsvold Vedum brenner for at elevene skal "gjøre" samfunnsfag. Sammen står de to bak serien Spire. Bli kjent med forfatterne og les mer om metodikken som er lagt til grunn:

Møt Gro! "Små forskere"

7. september i år mottok Gro Wollebæk Den Norske Videnskaps-Akademis lærerpris for 2021.