Spire 3 • Fylker i Norge • Viken

Kva by er dette?

Denne byen ligg i Viken fylke.


Sølv

 

Ein vårdag i 1623 då gjeterbarna Helga og Jakob var ute ned dyra, oppdaga dei stein som skinna i fjellet. Barna tok steinen med heim. Foreldra skjønte at det ikkje var stein, men sølv. Dei støypte knappar av sølvet og freista å selje dei. Politiet trudde fedrane hadde stole sølvet, og dermed vart dei arresterte. Då måtte fedrane vise kvar i fjellet sølvet var funne. Dette vart starten på sølvgruvene i Kongsberg.

 

 

Gruvegang

Foto: Sergey Kamshylin / Shutterstock.com

I meir enn 300 år jobba det folk langt inni fjellet for å hente ut sølv frå gruvene. Det var ein slitsam og ganske farleg jobb.

 


 

Gruvetog

Foto: Sergey Kamshylin / Shutterstock.com


I dag kan alle som besøkjer Kongsberg ta gruvetoget innover og nedover i fjellet. Her kan du vandre i gruvegangane. Kanskje finn du òg ein klump med sølv?

 


 


Bli med! Ta gruvetoget!  

 

 

Kva by er dette?

Svar: Kongsberg

Velkommen til Kongsberg!Oppgåver:


  1. I kva fylke ligg Kongsberg?

  2. Kven fann sølv i fjellet?

  3. Kva vart sølvet brukt til, trur du?

  4. Korleis trur du det var å jobbe i gruvene?

  5. Søk på internett. Kva for museum finst det der du bur?