Spire 3 • Fylker i Norge • Agder

Kva by er dette?

Denne byen ligg i Agder fylke.


Fiskebrygga


Mange reiser på ferie hit om sommaren. Det er den femte største byen i Noreg.
 

 

Sjiraff i Dyreparken

 

Dyreparken ligg i denne byen. I dyreparken kan du sjå dyr frå heile verda. Nokon av dyra kjem frå jungelen i Afrika, medan andre er vanlege dyr som lever i Noreg.

I dyreparken kan du òg møte sjimpansen Julius. Då Julius var liten, budde han heime hos ein heilt vanleg familie! Då vart han kjend i heile Noreg og det vart laga TV-program om han.

 


 

Sjørøverskip

Foto: Trygve Finkelsen / Shutterstock.com

I Dyreparken kan du òg møte skumle sjørøvarar og besøkje fredelege Kardemomme by.


 


Bli kjent med sjimpansen Julius!

 

 

Kva by er dette?

Svar: Kristiansand

Velkommen til Kristiansand!Oppgåver:


  1. I kva fylke ligg Kristiansand?

  2. I kva by ligg Dyreparken?

  3. Finn eit bilete av Julius då han var liten.

  4. Finn eit bilete av eit dyr frå Noreg som er spesielt for fylket ditt.

  5. Skriv fem setningar om dyret.

  6. Lag dyret i plastilin. Ta eit bilete av dyret du laga.