Hørt om Cooperative Learning?

Cooperative learning, CL, samarbeidslæring, elevaktivt gruppearbeid, undervisning med samarbeidsstrukturer. Kjært barn har mange navn, men hva er det egentlig?


Tekst: GAN Aschehoug
 

Cooperative Learning (CL) er en undervisningsmetode der elevene samarbeider etter bestemte prinsipper. Arbeidet foregår mest i grupper, men til forskjell fra tradisjonelt gruppearbeid er det ulike regler for samarbeidet, såkalte strukturer, som skal sikre effekten av læringsarbeidet, både faglig og sosialt. Strukturene sørger for at alle i gruppen eller klassen blir aktivt involvert i eget og andres læringsarbeid. Samarbeidslæring er altså både "å lære seg å samarbeide " og "læring av fag ved hjelp av samarbeid."

Samarbeid og de nye læreplanene 
Samarbeidsstrukturene bygger på flere tiårs forskning, og ble først tatt i bruk på 1960-og 70-tallet. Etter noen tiår hvor fokus på individuelt arbeid kanskje har vært mest framtredende i skolen, har metoden nå kommet fram i lyset igjen. Samarbeidslæring brukes av stadig flere lærere, skoler og kommuner, og passer som hånd i hanske med de nye læreplanene, hvor kompetanse i samarbeid, problemløsning og evne til å utvikle seg sammen med andre er særlig vektlagt.

Lærerstyrt
Samarbeidslæring skiller seg fra andre typer gruppearbeid, blant annet ved å være tydelig lærerstyrt. Læreren er en arbeidsleder som, ved hjelp av strukturene, sørger for at hver elev bidrar til at hele gruppen lærer. Metoden fører blant annet til økt aktivitet, større engasjement og mer inkludering blant elevene.

Økningen av psykiske helseutfordringer blant ungdom forsterker også behovet for å bygge et læringsmiljø som er preget av positive forhold mellom elevene. CL-metodikken kan være et verktøy på veien til å få dette til.

Oppsiktvekkende gode resultater
– Jeg ble kjent med Cooperative Learning tidlig på 2000-tallet. Det å sette seg inn i og anvende denne metoden er uten tvil det som har hatt størst positiv innvirkning på meg som lærer og skoleleder, sier Frank Westby, skolesjef i Frogn kommune. – Jeg har også hatt gleden av å kurse flere tusen lærere og ledere, og mange har gode opplevelser, med både klasser og enkeltelever. Fravær går ned, og motivasjonen for læring øker. Enkeltelever som tidligere har vært en utfordring i klasserommet, har gjennom inkludering, bedre relasjoner til medelever, bedre sosiale ferdigheter og en bedre tilpassetundervisning endret adferd og blitt positive bidragsytere inn i dette arbeidet.

-----

CL kan brukes på alle trinn og i alle fag.

 


Del erfaringer!

Kjenner du til Facebook-gruppen Cooperative Learning Norge? Her deler lærere tips og erfaring om bruk av CL i undervisningen.

Lære mer om CL ?

Bro AOF har to ulike kurs der du settes grundig inn i metoden: