Velkommen inn i en magisk verden som skal skape lese- og skriveglede hos elevene dine! Her får du gode, gjennomarbeidede pedagogiske opplegg i lekne og fargerike bøker.

Magi vektlegger at du som lærer er prosessveileder, og at lese- og skriveopplæringen i størst mulig grad skal bygge på samarbeidslæring og læringsdialog. Serien tar utgangspunkt i en balansert lese- og skriveopplæring og egner seg for skoler med både rask og saktere bokstavprogresjon.

 


Oppdagende lese- og skriveopplæring

– Den tilliten, de forventningene og det ansvaret du har som lærer i begynneropplæringen på småskoletrinnet, er noe helt eget, sier Runar Ragnarson Brataas, forfatter av Magi-serien.
I denne artikkelen får du gode råd for å lykkes med den første lese- og skriveopplæringen. Les den her.

 


PLAKAT
Her får du plakaten med oversikt over hele Magi-universet. Last gratis ned her.

BROSJYRE
Les mer om Magi A og B her, og se nærmere på noen av oppslagene i de to bøkene. Last den ned her.

 

 

 

GRATIS RESSURSER
Her kan du laste ned flere gratis ressurser hentet fra boken:

Magi digital er et digitalt læringsverktøy utviklet med utgangspunkt i verket Magi