Velkommen inn i en magisk verden som skal skape lese- og skriveglede hos elevene dine! Her får du gode, gjennomarbeidede pedagogiske opplegg i lekne og fargerike bøker.

Magi vektlegger at du som lærer er prosessveileder, og at lese- og skriveopplæringen i størst mulig grad skal bygge på samarbeidslæring og læringsdialog. Serien tar utgangspunkt i en balansert lese- og skriveopplæring og egner seg for skoler med både rask og saktere bokstavprogresjon.

 


Oppdagende lese- og skriveopplæring

– Den tilliten, de forventningene og det ansvaret du har som lærer i begynneropplæringen på småskoletrinnet, er noe helt eget, sier Runar Ragnarson Brataas, forfatter av Magi-serien.
I denne artikkelen får du gode råd for å lykkes med den første lese- og skriveopplæringen. Les den her.

Gratis ressurser  

Her kan du laste ned flere gratis ressurser hentet fra boken:

Plakater

  • Oversikt over hele Magi-universet laster du ned her
  • Last ned flotte læringsplakater her

Magi Nettsted

Magi nettsted er et digitalt læringsverktøy utviklet med utgangspunkt i verket Magi. Verktøyet gir elevene mulighet til å trene på den grunnleggende lese- og skriveopplæringen ved hjelp av en rik, digital oppgavebank. Les mer her.

 

 

 

 


Magi A – ALT du trenger til skolestart og den første bokstavopplæringen

Magi B – ALT du trenger når elevene har lært bokstavene og skal ta neste steg

Magi C – ALT du trenger for det videre arbeidet med ord og begreper
 

 

Tusenbeinet Heidi, Frøydis og slangen Øystein møter du i Magi C!
Illustrasjon: Thor W. Kristensen