Magi – oppdagende lese- og skriveopplæring

Redaksjonssjef Thor Walter Kristensen, redaktør Kristin Hide og forfatter Runar Ragnarson Brataas presenterer læreverket Magi.

Magi-universet består av elevbøker, ressursbøker, bokstavplansjer, ekstrabøker for mer trening i grunnleggende ferdigheter og en digital ressurs. Komponentene kan brukes sammen eller hver for seg.

Magi-universet er utviklet i tråd med Fagfornyelsen. Verket legger vekt på at læreren skal være en trygg veileder i samarbeidet og læringsdialogen som skjer i klasserommet. Dette danner grunnlaget for elevenes individuelle arbeid. Bøkene legger opp til en balansert lese- og skriveopplæring og egner seg for skoler med både rask og saktere bokstavprogresjon.

  • Bli nærmere kjent med Magi her.
  • Bli med onsdag 11.11 kl. 14.30  - Meld deg på her
    (presentasjonen tar en halvtimes tid).
  • Frist for påmelding: Onsdag 11.11. kl. 08.00.
  • Presentasjonen er gratis.