LeseforståelseLeseforståelse handler om å skape mening i det vi leser, med andre ord å faktisk lære noe av det. Dette krever mer enn bare avkoding av tekst, det krever gode strategier og nok bakgrunnskunnskap til å kunne forstå det som står i en tekst. GAN Aschehoug har gjennom mange år vært opptatt av denne tilnærmingen gjennom et nært samarbeid med noen av de dyktigste pedagogene på området.

Her er noen av bøkene vi kan tilby, både velprøvde, revitaliserte og helt nye: