Ingen er bare det du ser

Fortsatt er det lite kunnskap i samfunnet om barn som bryter med kjønnsnormen. Det ønsker Marion Arntzen og Mona Renolen å gjøre noe med. Gjennom bøkene Prinsesse Ivar og Prinsesse Ivar og vennene på fest, håper de å formidle hvordan barnehager kan skape rom for kjønnsmangfoldet på en god måte.


Tekst/foto: Hilde Aas Rønningen

Noen barn er født med en kropp som ikke stemmer med deres kjønnsidentitet. Eller, som forfatterne presiserer: De er født med en kropp som gjør at omgivelsenes forventninger til dem ikke stemmer med den kjønnsidentitetende selv har. Bevisstheten om dette kan skje allerede fra to-årsalder. For disse barna kan de første barneårene bli spesielt sårbare i møtet med de kjønnsrollene de lærer om, og blir en del av, både i og utenfor barnehagen.

– Forskningen på dette området er svært entydig på at disse barna er sårbare, derfor blir det ekstra viktig å møte dem på en klok måte, understreker Mona Renolen. – De fleste skjuler identiteten sin i redsel for andres reaksjoner, og kan i voksen alder fortelle at dette skjedde på grunn av sterk skam, skyldfølelse og frykt for avvisning. For noen kan dette føre til traumer og selvmordstanker.

Noen barn er født med en kropp som ikke stemmer med deres kjønnsidentitet. Eller, som forfatterne presiserer: De er født med en kropp som gjør at omgivelsenes forventninger til dem ikke stemmer med den kjønnsidentitetende selv har. Bevisstheten om dette kan skje allerede fra to-årsalder. For disse barna kan de første barneårene bli spesielt sårbare i møtet med de kjønnsrollene de lærer om, og blir en del av, både i og utenfor barnehagen.

– Forskningen på dette området er svært entydig på at disse barna er sårbare, derfor blir det ekstra viktig å møte dem på en klok måte, understreker Mona Renolen. – De fleste skjuler identiteten sin i redsel for andres reaksjoner, og kan i voksen alder fortelle at dette skjedde på grunn av sterk skam, skyldfølelse og frykt for avvisning. For noen kan dette føre til traumer og selvmordstanker.

 Snakk med hverandre om kjønn og kjønnsidentitet! oppfordrer forfatterne
 Marion Arntzen (t.h.) og Mona Renolen. Med boken "Prinsesse Ivar" ønsker
 de å øke kunnskapen til alle som arbeider med små barn.

 

I de fleste barnehager vil noen av barna, senere i livet, definere seg som lesbisk, homofil, bifil, transperson, skeiv eller noe annet. Det er disse barna denne boken handler mest om, men også hvordan vi kan skape rom for kjønnsmangfoldet blant alle barn.

– Vi ønsker at boken kan være med å øke kunnskapen omkring denne tematikken og bevisstgjøre at det er ufarlig å bevege seg på tvers av kjønnsnormene. For at barna skal få en god og trygg oppvekst uavhengig av hvilken kjønnsidentitet de har, trenger vi kunnskap og bevisstgjøring, sier Marion Arntzen. 

Begge forfatterne er sterkt engasjert i, og har lang erfaring med tematikken barn og kjønnsidentitet. Marion Arntzen har, gjennom lavterskeltilbudet ved Stiftelsen Stensveen - trygg i eget uttrykk, siden 1996 tatt i mot barn, unge og voksne som bryter med kjønnsnormen. I løpet av disse årene har hun hatt utallige sterke menneskemøter, som har vært med på å opprettholde hennes glødende engasjement på feltet. Mona Renolen har bakgrunn fra Senter for kjønnsforskning ved NTNU, og har blant annet vært med å skrive den første Levekårsrapporten om transpersoner, Alskens folk, der hun skrev om barn og unge.

Hvordan snakker vi om dette temaet i personalgruppen? 
– Start gjerne med et par praksisfortellinger, eller inviter noen inn som kan holde en lite forelesning. Det er viktig å sette av tid, så alle ansatte får høre om dette. Hvordan møter vi barna? Hvordan møter vi de andre barnas reaksjoner? Hvordan snakker vi med foreldre? Det er fint å ha en felles forståelse av dette, sier Mona. 

De fleste barnehageansatte kan fortelle at de har møtt barn som bryter med kjønnsnormer. – Mange vi har snakket med synes det er vanskelig å vite hvordan de skal håndtere situasjoner der barns kjønnsuttrykk skaper reaksjoner fra andre,forteller Marion. – Det kan være tilbakemeldinger fra foreldre som står i kontrast til barnas egne ønsker, eller det kan være situasjoner der barn ikke finner seg til rette i kjønnsdelt lek. Vårt mål med Prinsesse Ivar er å gjøre leserne tryggere på hvordan de møter barna i slike situasjoner. Her gir vi mange konkrete tips, lover Mona.