Bli kjent med Fire ledetråder nettsted
 

Redaksjonssjef Thor Walter Kristensen og redaktør Ingebjørg Sæbøe
presenterer Fire ledetråder nettsted, et matematisk samarbeidsspill (multiplayer) som inneholder over 200 matematiske problemløsningsoppgaver! 

Fire ledetråder nettsted er en kreativ, spillbasert måte å la elevene samarbeide om matematiske problemer på. I tillegg oppøves evnen til å tenke kritisk, lære å håndtere meningsbrytninger, og respektere å uenighet (Overordnet del av læreplanverket).
 

Perfekt på mellomtrinnet!