Aha-serien er et verktøy for å arbeide systematisk med begreper. Serien gir en lettfattelig, men grundig, innføring i Magne Nyborgs pedagogiske grunnlagstenkning. Metoden er forskningsbasert og har gitt gode resultater over mange år, spesielt overfor barn som trenger ekstra oppfølging.

 


Elevbøkene "Aha! Begripe med begreper" og
"Aha! Begripe med omgrep"
inneholder konkrete og praktiske undervisningsopplegg som gir elevene hjelp til bedre å forstå grunnleggende begreper knyttet til farge, form, antall, størrelse, plass, retning, funksjon, verdi, tid, lukt, smak, stoffart osv

Lærersidene i elevbøkene gir en konkret og praktisk innføring i fremgangsmåten ved begrepsundervisningen. Tolv grunnleggende begrepssystemer behandles i en gjennomtenkt rekkefølge.

Boka "Grunnleggende begreper" gir en lettfattelig, men grundig, innføring i Magne Nyborgs pedagogiske grunnlagstenkning.
 

 

 


– Barn trenger ikke bare å lære ord, de trenger også å lære begreper

– Uten en klar forståelse av hva ordene betyr, blir det vanskelig for barn å oppfatte og huske instruksjoner og forklaringer, sier mangeårige lærere, forfattere og kursholdere Solveig Nyborg og Herdis Øyehaug Karlstad.

– De grunnleggende begrepene spiller en nøkkelrolle i læringen i alle fag. De er sentrale innenfor norsk, matematikk, naturfag, kunst og håndverk og mat og helse. Les hele intervjuet med forfatterne her.
 

Solveig Nyborg

Herdis Ø. Karlstad