App: Språkkista: tegn og symbol (Android)

kr 199

Språkkista: tegn og symbol app er en versjon av Språkkista 2 appen som er spesielt tilrettelagt elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), enten ved hjelp av håndtegn (tegn-til-tale) eller grafiske symboler Widgit Literary System (WLS).

Som den Språkkista 2 appen, vil også denne inneholde en stor bildebank på 300 ord og begreper innenfor 10 ulike tema, men denne gangen kun med norsk som tekstlig og auditivt språkvalg (bokmål og nynorsk).

I stedet for de mange ulike språkene som Språkkista 2 inneholdt, vil Språkkista: tegn og symbol tilby ett dynamisk og ett statisk ASK-språk: Tegn-til-tale og WLS.

I tillegg er det mulig å kunne legge inn egne bilder, tekst, lyd og små videoklipp, slik at man kan legge til eller endre innhold også ved bruk av for eksempel tegnspråk.

Du kan også dele egenopprettede bibliotek med kolleger eller venner.

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 01.04.2019
  • ISBN: no.aschehoug.spraakkistaspesial
  • Trinn: 1, 2, 3, Barnehage, Digital, SFO/AKS
  • Innbinding: EA
  • Målform: Annet