App: Nye ord (iOS)

kr 99

Nye ord-serien passer for elever som har ingen eller få forkunnskaper i norsk, med andre ord de som er "nybegynnere".

Nye ord 1 - 5 er bøker som i hovedsak retter seg mot undervisning av elever som nylig har kommet til landet - elever i alfabetiserings- og/eller mottaksklasser. Appen er et supplement til bokserien.

Den kan også brukes av elever som går i ordinær klasse og kan kommunisere litt på norsk, men som trenger å lære seg de språklige strukturene og å utvide det norske ordforrådet sitt.

Hovedmålgruppa for Nye ord app er elever på småskoletrinnet og mellomtrinnet, men den kan med fordel også brukes av eldre elever som er "nybegynnere i norsk", enten de er ungdommer eller voksne. Temaene er aktuelle for alle!

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 01.04.2019
  • ISBN: 1181408835
  • Trinn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Digital
  • Innbinding: EA
  • Målform: Annet