App: Lek en fortelling (iOS)

kr 399

Lek en fortelling gir barna en lekende arena for egen språkutvikling der barnas egne medvirkning og kreativitet er det avgjørende.

Lek en fortelling
representerer den frie, assosiative og narrative bruken av ord og begreper. Appen stimulerer barn til å lage sine egne fortellinger og fritt aktivisere og bruke nye ord og begreper. Barna gjøre begrepene til sine egne ved å bruke dem i fortellinger, med seg selv og sine nærmeste som aktører og i sammenhenger de lager selv.

Lag din egen fortelling eller bruk omgivelsene rundt deg. Har kan man enten la seg inspirere ved å la appen produsere en tilfeldig scene med tilfeldige aktører. Hvorfor er Simon og Håda utenfor barnehagen med et badekar og en maur? Og hva er det som kommer til å gjøre vondt? Eller de kan ta bilde av sin egen barnehage, sette inn bilde av seg selv og en trollmann – hva skjer?

Alle fortellingene kan deles med andre, det være seg andre barn i barnehagen eller foresatte der hjemme. Barna spiller inn egen lyd (og kan få litt hjelp med teksten av en voksen).

Se nærmere på appen her: 

Lek en fortelling tar rammeplanens verdier og formål på alvor ved å tilby barna en lekende arena for egen språkutvikling der barnas egne medvirkning og kreativitet er det avgjørende. Appen kan også brukes i grupper der alle kan komme med forslag til hva som skjer. Kanskje barna leker fortellingen sammen etterpå?


I appen finner du også de 300 bildekortene fra Språk i sammenheng
med de samme elementene og kategoriene som den fysiske utgaven. Alle elementene er knyttet til lyd, og ved å trykke på bildet blir begrepene lest på det språket man har valgt: bokmål, nynorsk, engelsk, arabisk, somali, tigrinja, kurmanji, dari og pashto.

Appen er tilgjengelig for nettbrett.

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 01.04.2019
  • ISBN: 1323967502
  • Trinn: 1, 2, 3, Barnehage, Digital, SFO/AKS
  • Innbinding: EA
  • Målform: Annet