Svanaug Lunde

Svanaug Lunde

Svanaug Lunde er utdannet pedagog med mastergrad i spesialpedagogikk, og er universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Hun har jobbet i barnehagefeltet i nærmere 30 år, både som barnepleier, pedagogisk leder og faglig leder. Svanaug har gjennom en årrekke vært med på å utvikle og gjennomføre førskoleopplegg, men jobber nå mest med fagområdene relasjoner og tilknytning. Hun er også en ettertraktet foredragsholder.
Svanaug Lunde har særlig ansvar for å utvikle førskoleopplegget i Agderprosjektet, i samarbeid med barnehagelærerne som deltar.