Runar Ragnarson Brataas

Runar Ragnarson Brataas

Runar Ragnarson Brataas (f. 1991) er utdannet Grunnskolelærer 1-7 ved Høgskolen i Nesna (Nord Universitet) og Høgskulen i Volda. Det å utnytte ny metodikk, problembasert undervisning, ulike læringsstiler, spill, terninger og konkreter er det Runar har brukt sitt brennende engasjement til, både som lærer, formidler og læremiddelforfatter. Dette fordi erfaringene, forskningen og tilbakemeldingene viser at dette er de viktigste virkemidlene for å fremme tilpasset læring og å oppnå tidlig innsats. Runar har tidligere jobbet både i Rana- og Osloskolen, men jobber nå som forlagsredaktør for barnetrinnet i GAN Aschehoug.