Ragnhild Lenes

Ragnhild Lenes

Ragnhild Lenes er utdannet sykepleier og barnehagelærer og har mastergrad i spesialpedagogikk. Hun er stipendiat ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og doktorgraden hennes omhandler betydning av barnas tidlige ferdigheter og sosioøkonomiske bakgrunn for deres videre læring og tilpasning. Ragnhild har tidligere jobbet som pedagogisk leder, styrer og spesialpedagog.
Ragnhild Lenes er stipendiat i Agderprosjektet og er med på å utvikle førskoleopplegget sammen med barnehagelærerne som deltar i prosjektet.