Nina Rønneberg Nielsen

Nina Rønneberg Nielsen

Nina Rønneberg Nielsen er ergoterapeut for barn og jobber i Ressursenhet for barn og unge i Vestre Aker bydel. Hun har lang erfaring med forebygging og behandling av barn i førskole- og skolealder. Hun er forfatter av boka Fra barnehage til skole.