Mona Renolen

Mona Renolen

Mona Renolen, født 1978, har mastergrad fra senter for kjønnsforskning ved NTNU. Hun har jobbet med fagområdene oppvekst, kjønn og likestilling innen forvaltning, forskning og praksisfelt. I 2018/2019 jobber hun i sekretariatet for #UngIDag-utvalget som utreder likestillingsutfordringer i oppveksten.