Martin Carlsen

Martin Carlsen

Martin Carlsen er utdannet lærer og er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Institutt for matematiske fag ved Universitetet i Agder. Han har blant annet forsket på hvordan førskolelærere leder og legger til rette for at barn skal få matematiske erfaringer i barnehagen, både i formelle og uformelle læringssituasjoner. Han har også forsket på hvilke matematiske læringsmuligheter som oppstår når barn interagerer med digitale verktøy i barnehagesammenheng. Martin har undervist matematikk for barnehagelærerstudenter i over 10 år og er en av forfatterne bak læreboka Matematikk for barnehagelærere. Han har også vært med på å utvikle og skrive gjeldende rammeplan for barnehagelærerutdanningen i Norge, og er med i en internasjonal gruppe for forskning på små barns læring av matematikk. Martin Carlsen jobber med leke- og læringsaktiviteter innen fagområdet «Antall, rom og form» i Agderprosjektet.