Marianne Undheim

Marianne Undheim

Marianne Undheim er assisterende styrer i Klepp Familie- og friluftsbarnehage og har i mange år drevet aktivt med prosjekter der IKT har vært en naturlig del av barnehagehverdagen. Hun holder også kurs om temaet i regi av BROAschehoug.