Mari Rege

Mari Rege

Mari Rege er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. Hun forsker på barn og unges utvikling og motivasjon for å lære. Spesielt er hun opptatt av hvordan ulike faktorer i oppveksten kan ha betydning for hvordan et barn lykkes i utdanningsløpet og senere i arbeidslivet, og hva samfunnet kan gjøre for å gi alle barn gode muligheter til å lykkes. Mari har ledet flere store forskningsprosjekt finansiert av Norges
forskningsråd, og hennes forskning har blitt publisert i en rekke ledende internasjonale fagtidsskrift. Mari Rege er prosjektleder i Agderprosjektet, sammen med Ingunn Størksen.