Kari Johanne Kaardal

Kari Johanne Kaardal

Kari Kaardal er fysioterapeut for barn og jobber i Ressursenhet for barn og unge i Vestre Aker bydel. Hun har lang erfaring med forebygging og behandlig av barn i førskole- og skolealder. Hun er forfatteren av boka Fra Barnehage til skole.