Ingvald Erfjord

Ingvald Erfjord

Ingvald Erfjord er utdannet lærer og arbeider som førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Institutt for matematiske fag ved Universitetet i Agder. Han har i sin forskning sett på læring av matematikk fra barnehage til videregående skole, men det er barns tidlige læring av matematikk som nå er hans hovedområde. Ingvald har deltatt i flere forskningsprosjekter, og de siste seks årene har han vært med i og ledet en internasjonal forskningsgruppe som undersøker barns læring av matematikk i barnehage og tidlig skolealder. Han har undervist i matematikk for barnehagelærere i nærmere 17 år, hvor praksisoppfølging av studenter har vært viktig. Ingvald Erfjord jobber med å utvikle engasjerende aktiviteter innen fagområdet «Antall, rom og form» i Agderprosjektet.