Ingunn Yssen
Ingunn Yssen

Ingunn Yssen

Ingunn Yssen er i dag kommunikasjonsrådgiver. Tidligere har hun blant annet arbeidet som politisk rådgiver for Arbeiderpartiet, og hun var statssekretær i Barne- og familiedepartementet og Justisdepartementet. Yssen har vært direktør for Likestillingssenteret og spesialrådgiver for likestilling i FN. I 2009 utga hun boken "Vi kan alle bli den lille".