Ingunn Størksen

Ingunn Størksen

Ingunn Størksen er utdannet psykolog, og er professor i pedagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret, UiS. Hun har ledet flere forsknings- og utviklingsprosjektene finansiert av Norges Forskningsråd. Ingunn har publisert en rekke forskningsartikler, bøker og bokkapitler og er aktiv formidler til praksisfeltet. Hun har også vært med å utvikle materiell for barnehager og barnehagelærerutdanningen, blant annet Ett barn ¿ to hjem, Utvikling, lek og læring i barnehagen og Snart førsteklassing ¿ med sosial kompetanse i ranselen. I dag leder hun barnehagesenteret FILIORUM ved UiS som er initiert av Kunnskapsdepartementet og støttet av Norges forskningsråd. Ingunn Størksen er en av prosjektlederne for Agderprosjektet og har blant annet hatt ansvar for videreutdanningen til barnehagelærerne og utviklingen av førskoleopplegget.