Helle Kristine Rustad Bjerkreim

Helle Kristine Rustad Bjerkreim

Helle Bjerkreim (1958-2017) jobbet som allmennlærer ved Stabekk barneskole i Bærum. Kunst- og håndverksaktiviteter har alltid hatt en naturlig plass i undervisningen, og hun samarbeidet gjennom mange år med Anja Wermskog om kunst og håndverksprosjekter i 1.-4. klasse. Bjerkreim var opptatt av elevenes motivasjon og behov for underveisvurdering på vei mot et ferdig produkt. Utstilling av elevenes arbeider var alltid en viktig del av prosessen.