Hege Heiestad

Hege Heiestad

Hege Heiestad er spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF, og jobber som daglig leder i firmaet Sprell levende AS. Hun har også videreutdanning innen coaching og idrettsfysioterapi, og er svært engasjert i temaet barn og fysisk aktivitet.
Hege Heiestad er spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF, og jobber som daglig leder i firmaet Sprell levende AS. Hun har også videreutdanning innen coaching og idrettsfysioterapi, og er svært engasjert i temaet barn og fysisk aktivitet.