Runar Ragnarson Brataas


Runar Ragnarson Brataas (f. 1991) er utdannet Grunnskolelærer 1-7 ved Høgskolen i Nesna (Nord Universitet) og Høgskulen i Volda. Det å utnytte ny metodikk, problembasert undervisning, ulike læringsstiler, spill, terninger og konkreter er det Runar har brukt sitt brennende engasjement til, både som lærer, formidler og læremiddelforfatter. Dette fordi erfaringene, forskningen og tilbakemeldingene viser at dette er de viktigste virkemidlene for å fremme tilpasset læring og å oppnå tidlig innsats. Runar har tidligere jobbet både i Rana- og Osloskolen, men jobber nå som forlagsredaktør for barnetrinnet i GAN Aschehoug.

Bøker av

 • Magi B Ressursbok

  Runar Ragnarson Brataas

  Magi Ressursbøker Ressursbøkene er uvurderlige hjelpemidler som gir støtte til tilpasset opplæring og elevens videre arbeid med den aller første le...

 • Magi B

  Runar Ragnarson Brataas

  Magi B Her får elevene arbeide med ord og setninger, rim, alfabetisering, sammensatte ord, diftonger og ulike språklyder gjennom strukturerte oppga...

 • Magi B

  Runar Ragnarson Brataas

  Magi B Her får elevene arbeide med ord og setninger, rim, alfabetisering, sammensatte ord, diftonger og ulike språklyder gjennom strukturerte oppga...

 • Magi A Ressursbok

  Runar Ragnarson Brataas

  Magi Ressursbøker Ressursbøkene er uvurderlige hjelpemidler som gir støtte til tilpasset opplæring og elevens videre arbeid med den aller første le...

 • Magi A

  Runar Ragnarson Brataas

  Magi A Elevbok - aktiv og oppdagende lese- og skriveopplæring. Åpne oppgaver, samlesing og individuell lesing, introduksjon av hver bokstav, grunnl...

 • Magi A

  Runar Ragnarson Brataas

  Magi A Elevbok - aktiv og oppdagande lese- og skriveopplæring. Opne oppgåver, samlesing og individuell lesing, introduksjon av kvar bokstav, grunnl...

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x