Martin Carlsen


Martin Carlsen er utdannet lærer og er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Institutt for matematiske fag ved Universitetet i Agder. Han har blant annet forsket på hvordan førskolelærere leder og legger til rette for at barn skal få matematiske erfaringer i barnehagen, både i formelle og uformelle læringssituasjoner. Han har også forsket på hvilke matematiske læringsmuligheter som oppstår når barn interagerer med digitale verktøy i barnehagesammenheng. Martin har undervist matematikk for barnehagelærerstudenter i over 10 år og er en av forfatterne bak læreboka Matematikk for barnehagelærere. Han har også vært med på å utvikle og skrive gjeldende rammeplan for barnehagelærerutdanningen i Norge, og er med i en internasjonal gruppe for forskning på små barns læring av matematikk. Martin Carlsen jobber med leke- og læringsaktiviteter innen fagområdet «Antall, rom og form» i Agderprosjektet.

Bøker av

  • Lekbasert læring

    et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet

    Svanhild Breive, Martin Carlsen, Ingvald Erfjord, Per Sigurd Hundeland, Ragnhild Lenes, Svanaug Lunde, Mari Rege, Ingunn Størksen, Dieuwer Ten Braak

    Førskoleopplegget Lekbasert Læring er utviklet for å gi barn et best mulig utgangspunkt før skolestart. Lekne aktiviteter innen språk, matematikk,...

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x