Martin Carlsen


Martin Carlsen er utdannet lærer og er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Institutt for matematiske fag ved Universitetet i Agder. Han har blant annet forsket på hvordan førskolelærere leder og legger til rette for at barn skal få matematiske erfaringer i barnehagen, både i formelle og uformelle læringssituasjoner. Han har også forsket på hvilke matematiske læringsmuligheter som oppstår når barn interagerer med digitale verktøy i barnehagesammenheng. Martin har undervist matematikk for barnehagelærerstudenter i over 10 år og er en av forfatterne bak læreboka Matematikk for barnehagelærere. Han har også vært med på å utvikle og skrive gjeldende rammeplan for barnehagelærerutdanningen i Norge, og er med i en internasjonal gruppe for forskning på små barns læring av matematikk. Martin Carlsen jobber med leke- og læringsaktiviteter innen fagområdet «Antall, rom og form» i Agderprosjektet.

Bøker av

  • Lekbasert læring

    - et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet

    Svanhild Breive, Martin Carlsen, Ingvald Erfjord, Per Sigurd Hundeland, Ragnhild Lenes, Svanaug Lunde, Mari Rege, Ingunn Størksen, Dieuwer Ten Braak

    Førskoleopplegget Lekbasert Læring er utviklet for å gi barn et best mulig utgangspunkt før skolestart. Lekne aktiviteter innen språk, matematikk,...

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x