Eva Ulven

Eva Ulven

Eva Ulven begynte å skrive lærebøker i engelsk i forbindelse med Reform 94. Hun hadde da flere års undervisningserfaring fra både allmennfag og yrkesfaglige studieretninger bak seg, og har levert det yrkesrettede stoffet til flere av bøkene i "Fact and Fiction"-serien. Hun er også medforfatter på "It's My Business". De senere årene har hun arbeidet ved Høgskolen i Agder, og underviser for tiden blant annet i fagdidaktikk og engelsk språk. Hun har holdt en rekke etterutdanningskurs for lærere både på grunnskole- og videregående nivå.