Ellen Heidi Strand

Ellen Heidi Strand

Ellen Strand er førskolelærer og spesialpedagog/logoped. Hun har jobbet i store og små barnehager som pedagogisk leder og støttepedagog, vært veileder i familiebarnehager og leder av en skolefritidsordning. Ellen Strand deltok i Språk 4 prosjektet (kartlegging av språk på helsestasjonen), som medlem i en ressursgruppe og som prosjektkoordinator det siste halve året. Siden 2003 har hun jobbet som spesilapedagog/logoped med førskolebarn med spesielle behov. Ellen Strand er forfatter av den norske utgaven av Språklek og Språklek 2, utgitt på GAN Aschehoug og kursholder i Bro Aschehoug.