Elin Reikerås

Elin Reikerås

Elin Reikerås har en PhD i spesialpedagogikk og er Cand.Scient i matematikk. Hun arbeider som førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger, Lesesenteret.