Dieuwer Ten Braak

Dieuwer Ten Braak

Dieuwer Ten Braak har bachelorgrad i psykologi og mastergrad i forskning innen atferdsvitenskap. Hun er stipendiat ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og i doktorgradsavhandlingen vil hun se på betydningen av selvregulering for tidlig læring hos barn, og hvordan denne evnen utvikles i tidlige år. Dieuwer har erfaring med utforming og implementering av forskningsbaserte tiltak og med kartlegging av barn, og har forsket både på data fra Nederland og Norge. Hun har også utdanning innen industriell design, noe hun har hatt nytte av i utviklingen av databaserte kartleggingsoppgaver for barn i tidligere prosjekter. Dieuwer Ten Braak er stipendiat i Agderprosjektet og jobber med utviklingen av førskoleopplegget. Hun vil også jobbe med kartlegging av barna både i barnehagen og i skolen.