Magi B

I Magi B - oppdagende lese- og skriveopplæring får elevene arbeide med ord og setninger, rim, alfabetisering, sammensatte ord, diftonger og ulike språklyder gjennom strukturerte oppgavetyper de kjenner fra Magi A. Leseteater, spill og oppdagende skriving med skriverammer, og åpne opplegg.

Magi A og Magi B er et perfekt par, men kan også brukes hver for seg. 
Magi B Kommer februar 2019.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x