Handlekurv

Skrivligheter

Skrivligheter – en inspirasjonsbok for lærere inneholder råd, veiledning og inspirasjon til skriveundervisningen på småskoletrinnet. På en lekende, kreativ og pedagogisk måte kan du inspirere elevene med utgangspunkt i ni felles prosjekter eller «opplevelser». Til hver «opplevelse» presenteres et undervisningsopplegg som er enkelt å følge. Oppleggene er tverrfaglige, morsomme og passer like godt for elever med norsk som morsmål som for elever med norsk som andrespråk. Kommer i februar 2019.

App: Venner - 10 bøker for de minste

De populære vennebøkene nå også som app, oversatt og innlest på syv språk, i tillegg til norsk bokmål og nynorsk. Enkel og intuitiv funksjonalitet, hvor barna blant annet kan lese inn selv. Kommer i januar/februar 2019.

Spire 2 Samfunnsfag

Spire er en serie arbeidsbøker i samfunnsfag, med en praktisk og undersøkende tilnærming til faget, samtidig som de også vektlegger lesing og leseforståelse. Spire 2 samfunnsfag kommer februar 2019.

Magi B

Magi B - oppdagende lese- og skriveopplæring får elevene arbeide med ord og setninger, rim, alfabetisering, sammensatte ord, diftonger og ulike språklyder gjennom strukturerte oppgavetyper de kjenner fra  Magi A. Leseteater, spill og oppdagende skriving med skriverammer, og åpne opplegg. Magi A og Magi B er et perfekt par, men kan også brukes hver for seg. 

Magi B Kommer februar 2019.

Nye ord-app

Nye ord-appen er ment som et supplement til bokserien Nye ord 1-5, men kan også brukes uavhengig av bøkene. Tekstene fra bøkene er innspilt på bokmål og nynorsk og utvalgte oppgaver vil gjenskapes digitalt. Appen vektlegger lytte- og taleøvelser og elevene får mulighet til å lese inn egen tekst og sammenligne dette med det opprinnelige. I tillegg gir appen rom for å lage sin egen visuelle ordbok, med bilde, tekst og lyd. Kommer januar 2019.

Hannes moro med kort

Boka består av kopioriginaler med lek og spill med kort. Elevene får øvelse i blant annet tallenes verdi, regneartene, partall og oddetall og strategisk tenkning. Humor og fysisk utfoldelse er integrert. Instruksjonene er enkle og tydelige, og alle spill har forslag til variasjon og alternative regler.
Hannes moro med kort kommer februar 2019.

Verden er full av ord 1-2

Verden er full av ord 1-2 gir elevene en god start på veien til å bli kompetente og kritiske lesere, selv før de har begynt å lese! Boken bidrar til å utvikle elevenes ordforråd og lærer dem å bruke enkle redskaper til å kunne forstå, huske og gjenfortelle både fakta- og fiksjonstekster. Kommer i februar 2019.

Ny faktabuss i farta!

Bokbussen FAKTA nr. 2 består av 20 nivådelte småbøker på nivå 5 og 6 (som den gule Bokbussen FAKTA). Her får elevene den stolte opplevelsen av å lese små fagbøker selv. Kommer til skolestart 2019.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x