Spire 4 samfunnsfag

Spire er en serie arbeidsbøker i samfunnsfag, med en praktisk og undersøkende tilnærming til faget, samtidig som de også vektlegger lesing og leseforståelse.

Spire 2 Samfunnsfag

Spire er en serie arbeidsbøker i samfunnsfag, med en praktisk og undersøkende tilnærming til faget, samtidig som de også vektlegger lesing og leseforståelse. Spire 2 samfunnsfag kommer høsten 2018.

Bokbussen SPENNING

Våren 2018 kommer Bokbussen SPENNING. Skumle og mystiske historier for små lesere!
Bokbussen består av 120 nyskrevne, norskutviklede småbøker fordelt på Bokbussen RØD, Bokbussen BLÅ, Bokbussen GRØNN og Bokbussen FAKTA. 

Inngang A

Inngang A – skoleord for nybegynnere er utviklet for minoritetsspråklige elever på mellomtrinnet med mål om å integrere de ulike fagenes ord og begreper i språkopplæringen fra første øyeblikk. Dermed legger vi til rette for at elevene kan tilegne seg skolespråket raskt, slik at overgangen til ordinær undervisning blir lettere. Kommer i begynnelsen av mai.

Inngang B

Inngang B – skoleord for nybegynnere er utviklet for minoritetsspråklige elever på mellomtrinnet med mål om å integrere de ulike fagenes ord og begreper i språkopplæringen fra første øyeblikk. Dermed legger vi til rette for at elevene kan tilegne seg skolespråket raskt, slik at overgangen til ordinær undervisning blir lettere. Kommer i begynnelsen av mai.

Skriveforståelse 3 – skriv tekster

Skriveopplæring satt i en meningsfull sammenheng, der skrivehandling og formål med skrivingen er tydelig. Å skrive for å forestille seg, å beskrive, å utforske, å overbevise, å reflektere. Tre bøker, 2.–4. trinn. Kommer våren 2018.

Skriveforståelse 4 – skriv tekster

Skriveopplæring satt i en meningsfull sammenheng, der skrivehandling og formål med skrivingen er tydelig. Å skrive for å forestille seg, å beskrive, å utforske, å overbevise, å reflektere. Tre bøker, 2.–4. trinn. Kommer våren 2018.

Oppdrag X

Denne boken er full av smarte og morsomme oppdrag til elevene som gjør det enkelt å snakke og tenke matematikk.
Sett elevenes evne til å resonnere og kommunisere i fokus!
Oppdrag X inneholder en mengde kopiark med matematiske spill og aktiviteter som berører de ulike sentrale temaene innenfor matematikk på barnetrinnet. Kommer våren 2018.

Magi – Oppdagende lese- og skriveopplæring

Aktive elever! Magi har fokus på at læreren er en prosessveileder og at lese- og skriveopplæringen i størst mulig grad skal trekke veksler på samarbeidslæring og læringsdialog.  Magi tar utgangspunkt i en balansert lese- og skriveopplæring. Kommer til skolestart.

Lessons Plans

Aktive og motiverende engelskleksjoner med fokus på elevenes språklæring! I Lesson Plans får du som lærer 30 ferdige og gjennomarbeidede engelskleksjoner med alt du trenger for å bedrive god engelskundervisning som motiverer elevene til å lese og uttrykke seg muntlig og skriftlig på engelsk. Alt samlet i en lærerbok! Målgruppe for boken er elever på 2.–4. trinn. Kommer i juni.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x