Spire 2 Samfunnsfag

Spire er en serie arbeidsbøker i samfunnsfag, med en praktisk og undersøkende tilnærming til faget, samtidig som de også vektlegger lesing og leseforståelse. Spire 2 samfunnsfag kommer februar 2019.

Magi B

Magi B - oppdagende lese- og skriveopplæring får elevene arbeide med ord og setninger, rim, alfabetisering, sammensatte ord, diftonger og ulike språklyder gjennom strukturerte oppgavetyper de kjenner fra  Magi A. Leseteater, spill og oppdagende skriving med skriverammer, og åpne opplegg. Magi A og Magi B er et perfekt par, men kan også brukes hver for seg. 

Magi B Kommer desember 2018.

Nye ord-app

Nye ord-appen er ment som et supplement til bokserien Nye ord 1-5, men kan også brukes uavhengig av bøkene. Tekstene fra bøkene er innspilt på bokmål og nynorsk og utvalgte oppgaver vil gjenskapes digitalt. Appen vektlegger lytte- og taleøvelser og elevene får mulighet til å lese inn egen tekst og sammenligne dette med det opprinnelige. I tillegg gir appen rom for å lage sin egen visuelle ordbok, med bilde, tekst og lyd. Kommer før jul.

Prinsesse Ivar

Hvordan møter vi barns kjønnsmangfold i barnehagen? Enkelte barn er født med en kropp som ikke stemmer overens med kjønnsidentiteten deres. Noen har guttekropp og føler seg som en jente, andre har jentekropp og føler seg som en gutt. Fortsatt er det lite kunnskap i samfunnet om barn som bryter med kjønnsnormen. Gjennom boken Prinsesse Ivar håper forfatterne å formidle hvordan barnehager kan skape rom for kjønnsmangfoldet på en god måte.

Hannes moro med kort

Boka består av kopioriginaler med lek og spill med kort. Elevene får øvelse i blant annet tallenes verdi, regneartene, partall og oddetall og strategisk tenkning. Humor og fysisk utfoldelse er integrert. Instruksjonene er enkle og tydelige, og alle spill har forslag til variasjon og alternative regler.
Hannes moro med kort kommer januar 2019.

Verden er full av ord 1-2

Verden er full av ord 1-2 gir elevene en god start på veien til å bli kompetente og kritiske lesere, selv før de har begynt å lese! Boken bidrar til å utvikle elevenes ordforråd og lærer dem å bruke enkle redskaper til å kunne forstå, huske og gjenfortelle både fakta- og fiksjonstekster. Kommer i februar 2019.

Ny faktabuss i farta!

Bokbussen FAKTA 2 består av 20 nivådelte småbøker på nivå 5 og 6 (som den gule Bokbussen FAKTA). Her får elevene den stolte opplevelsen av å lese små fagbøker selv. Kommer våren 2019.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x