Spire 4 samfunnsfag

Spire er en serie arbeidsbøker i samfunnsfag, med en praktisk og undersøkende tilnærming til faget, samtidig som de også vektlegger lesing og leseforståelse.

Bokbussen SPENNING

Bokbussen består av 100 nyskrevne, norskutviklede småbøker fordelt på Bokbussen RØD, Bokbussen BLÅ, Bokbussen GRØNN og Bokbussen FAKTA. Våren 2018 kommer Bokbussen SPENNING. Skumle og mystiske historier for små lesere!

Lesevis Start

Endelig! Nå kommer førsteklasseboken i den populære serien LesevisLesevis Start, tar som resten av serien, utgangspunkt i ferdighetene lese, skrive, regne og muntlig aktivitet. 

Lekbasert læring

Førskoleopplegget Lekbasert Læring er utviklet for å gi barn et best mulig utgangspunkt før skolestart. Lekne aktiviteter innen språk, matematikk, sosial kompetanse og selvregulering gir nysgjerrighet, mestring og motivasjon til videre læring. Boka inneholder 130 aktiviteter og leker, samt et forslag til årsplan for førskolegruppa. Førskoleopplegget er basert på forskning, og er utviklet av forskere ved UiS og UiA i samarbeid med barnehagelærere på Agder. Kommer i april.

Skriveforståelse 2 – skriv tekster

Skriveopplæring satt i en meningsfull sammenheng, der skrivehandling og formål med skrivingen er tydelig. Å skrive for å forestille seg, å beskrive, å utforske, å overbevise, å reflektere. Tre bøker, 2.–4. trinn. Kommer våren 2018.

Skriveforståelse 3 – skriv tekster

Skriveopplæring satt i en meningsfull sammenheng, der skrivehandling og formål med skrivingen er tydelig. Å skrive for å forestille seg, å beskrive, å utforske, å overbevise, å reflektere. Tre bøker, 2.–4. trinn. Kommer våren 2018.

Skriveforståelse 4 – skriv tekster

Skriveopplæring satt i en meningsfull sammenheng, der skrivehandling og formål med skrivingen er tydelig. Å skrive for å forestille seg, å beskrive, å utforske, å overbevise, å reflektere. Tre bøker, 2.–4. trinn. Kommer våren 2018.

GRUBLIS A

I GRUBLIS A blir elevene utfordret til å samarbeide, regne og å bruke matematikken aktivt på ulike måter. Gjennom åpne og lukkede problemløsningsoppgaver får elevene tidlig resonnere og finne ut av at det kan finnes mange ulike veier og svar til en enkelt oppgave. Inneholder fargerike kopioriginaler med 192 oppgaver hver. Målgruppe: 2–3. trinn. Kommer våren 2018.

GRUBLIS B

I GRUBLIS blir elevene utfordret til å samarbeide, regne og å bruke matematikken aktivt på ulike måter. Gjennom åpne og lukkede problemløsningsoppgaver får elevene tidlig resonnere og finne ut av at det kan finnes mange ulike veier og svar til en enkelt oppgave. Inneholder fargerike kopioriginaler med 192 oppgaver hver. Målgruppe: 3–4. trinn. Kommer våren 2018.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x