Spire 2 Samfunnsfag

Spire er en serie arbeidsbøker i samfunnsfag, med en praktisk og undersøkende tilnærming til faget, samtidig som de også vektlegger lesing og leseforståelse. Spire 2 samfunnsfag kommer høsten 2018.

Magi B

Magi B - oppdagende lese- og skriveopplæring får elevene arbeide med ord og setninger, rim, alfabetisering, sammensatte ord, diftonger og ulike språklyder gjennom strukturerte oppgavetyper de kjenner fra  Magi A. Leseteater, spill og oppdagende skriving med skriverammer, og åpne opplegg. Magi A og Magi B er et perfekt par, men kan også brukes hver for seg. 

Magi B Kommer desember 2018.

Nye ord-app

Nye ord-appen er ment som et supplement til bokserien Nye ord 1-5, men kan også brukes uavhengig av bøkene. Tekstene fra bøkene er innspilt på bokmål og nynorsk og utvalgte oppgaver vil gjenskapes digitalt. Appen vektlegger lytte- og taleøvelser og elevene får mulighet til å lese inn egen tekst og sammenligne dette med det opprinnelige. I tillegg gir appen rom for å lage sin egen visuelle ordbok, med bilde, tekst og lyd. Kommer før jul.

Oppdrag X

Denne boken er full av smarte og morsomme oppdrag til elevene som gjør det enkelt å snakke og tenke matematikk.
Sett elevenes evne til å resonnere og kommunisere i fokus!
Oppdrag X inneholder en mengde kopiark med matematiske spill og aktiviteter som berører de ulike sentrale temaene innenfor matematikk på barnetrinnet. Kommer våren 2018.

Verden er full av ord 1-2

Verden er full av ord 1-2 gir elevene en god start på veien til å bli kompetente og kritiske lesere, selv før de har begynt å lese! Boken bidrar til å utvikle elevenes ordforråd og lærer dem å bruke enkle redskaper til å kunne forstå, huske og gjenfortelle både fakta- og fiksjonstekster. Kommer i februar 2019.

Ny faktabuss i farta!

Bokbussen FAKTA 2 består av 20 nivådelte småbøker på nivå 5 og 6 (som den gule Bokbussen FAKTA). Her får elevene den stolte opplevelsen av å lese små fagbøker selv. Kommer våren 2019.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x