Fire ledetråder

Fire ledetråder legger vekt på elevenes evne til å samarbeide og løse matematiske problemer. Samtidig utfordrer boka elevenes leseforståelse. Gjennom oppgavene møter elevene fire ledetråder som utfordrer ulike regnearter. Alle er like viktige for at paret eller gruppa skal kunne komme frem til det riktige svaret.
Fire ledetråder er en lærerbok for 2.–4. trinn hvor de 104 ulike oppgavesettene er organisert som kopioriginaler både på bokmål og nynorsk. Boka kan med fordel brukes sammen med bøkene i  GRUBLIS-serien.
Kommer juni 2018.

Spire 2 Samfunnsfag

Spire er en serie arbeidsbøker i samfunnsfag, med en praktisk og undersøkende tilnærming til faget, samtidig som de også vektlegger lesing og leseforståelse. Spire 2 samfunnsfag kommer høsten 2018.

Bokbussen SPENNING

Våren 2018 kommer Bokbussen SPENNING. Skumle og mystiske historier for små lesere!
Bokbussen består av 120 nyskrevne, norskutviklede småbøker fordelt på Bokbussen RØD, Bokbussen BLÅ, Bokbussen GRØNN og Bokbussen FAKTA. 

Oppdrag X

Denne boken er full av smarte og morsomme oppdrag til elevene som gjør det enkelt å snakke og tenke matematikk.
Sett elevenes evne til å resonnere og kommunisere i fokus!
Oppdrag X inneholder en mengde kopiark med matematiske spill og aktiviteter som berører de ulike sentrale temaene innenfor matematikk på barnetrinnet. Kommer våren 2018.

Magi – Oppdagende lese- og skriveopplæring

Aktive elever! Magi har fokus på at læreren er en prosessveileder og at lese- og skriveopplæringen i størst mulig grad skal trekke veksler på samarbeidslæring og læringsdialog.  Magi tar utgangspunkt i en balansert lese- og skriveopplæring. Kommer til skolestart.

Lessons Plans

Aktive og motiverende engelskleksjoner med fokus på elevenes språklæring! I Lesson Plans får du som lærer 30 ferdige og gjennomarbeidede engelskleksjoner med alt du trenger for å bedrive god engelskundervisning som motiverer elevene til å lese og uttrykke seg muntlig og skriftlig på engelsk. Alt samlet i en lærerbok! Målgruppe for boken er elever på 2.–4. trinn. Kommer i juni.

Verden er full av ord 1-2

Verden er full av ord 1-2 gir elevene en god start på veien til å bli kompetente og kritiske lesere, selv før de har begynt å lese! Boken bidrar til å utvikle elevenes ordforråd og lærer dem å bruke enkle redskaper til å kunne forstå, huske og gjenfortelle både fakta- og fiksjonstekster. Kommer i februar 2019.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x