Anne Kristine Øgreid

Anne Kristine Øgreid

Anne Kristine Øgreid er høgskolelektor og underviser i norsk på lærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Hun er i ferd med å avslutte en doktrograd om skriving som grunnleggende ferdighet på ungdomstrinnet. Hun har lang undervisningserfaring fra ungdomsskolen.