Handlekurv

Velkommen til frokostseminar

Hvordan møter vi barns kjønnsmangfold i barnehagen?

Velkommen til lansering av boka  Prinsesse Ivar –  om barn og kjønnsidentitet, av Mona Renolen og Marion Arntzen.
Enkelte barn er født med en kropp som ikke stemmer med kjønnsidentiteten deres. Disse barna har en annen identitet enn kroppen skulle tilsi og kan allerede i barnehagen begynne å føle seg annerledes.  Mange føler skam og er redde for å bli avvist og velger å spille den rollen andre forventer. Boka handler om disse barna, og om alle barns rett til å uttrykke kjønn som de ønsker. På frokostseminaret møter du forfatterne og mangeårig barnehagelærer, kursholder og nå fagkonsulent i barnehagestiftelsen KANVAS, Pia Friis.

"Ingen er bare det du ser"- Les intervju med forfatterne her

Målgruppe: Ansatte i barnehagen

Tid: Onsdag 27. februar kl. 08.30–10.00

  • 08.30 Enkel frokost
  • 08.45–09.30 – om barn og kjønnsidentitet. Marion Arntzen og Mona Renolen  
  • 09.30–10.00 Pia Friis: «Kan du ikke gjøre sønnen min litt tøffere?» sa en far.
    – refleksjoner rundt kjønnsmangfold i barnehagen.  

Sted: Sehestedsgate 3 (Aschehoughuset)

Påmelding innen 18. februar  (Bindende påmelding)
Meld på ved epost til: forlag@gan.aschehoug.no

Mona Renolen, (t.v) har mastergrad fra senter for kjønnsforskning ved NTNU. Hun har jobbet med fagområdene oppvekst, kjønn og likestilling innen forvaltning, forskning og praksisfelt. I 2018/2019 jobber hun i sekretariatet for #UngIDag-utvalget som utreder likestillingsutfordringer i oppveksten.

Marion Arntzen, (t.h) har siden 1996 drevet lavterskeltilbud for mennesker i alle aldre som har utfordringer knyttet til kjønnsidentitet. I 'Stiftelsen Stensveen -trygg i eget uttrykk', tilbyr hun samtaler, kurs og forelesninger for enkeltpersoner, familier og fagfolk i ulike sektorer. Marion Arntzen sto bak NRK-dokumentaren «Jentene på Toten», og har skrevet flere bøker om kjønnsidentitet.

Pia Friis er utdannet barnehagelærer og har mange år bak seg som barnehageleder. Hun er en erfaren kursholder, og holder bl.a. kurs om barns seksualitet og forebygging av overgrep, og om likestilling og lek på tvers av kjønn i barnehagen. Pia Friis arbeider i dag som fagkonsulent i Kanvas kompetanse.

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x