Lær mer om Cooperative Learning

Vi ønsker velkommen til lansering av boken "Cooperative Learning – undervisning med samarbeidsstrukturer". I løpet av ettermiddagen skal vi bli nærmere kjent med CL-strukturene; metoden som sikrer høyt faglig utbytte, aktiv deltakelse fra samtlige elever, mestring, gode relasjoner og styrking av sosiale og personlige kompetanser. 

Metoden er bygget på flere årtiers forskning og brukes av stadig flere lærere, skoler og kommuner. De merker at dette er en undervisningspraksis som kan ta skolen inn i det 21. århundret, hvor kompetanse i samarbeid, problemløsning og evne til å utvikle seg sammen med andre blir stadig mer etterspurt.

PROGRAM:
14.30–15:00 Lett servering
15.00–15.45 Bokens forfatter, Frank Westby, forteller om boken og metoden Cooperative Learning (CL)
15.45–16.00 Pause med lærermiddelutstilling
16.00–16.45 Linda Kristin Bjugn forteller om sin erfaring med bruk av CL på barnetrinnet.

Frank Westby har mange års erfaring som lærer, skoleleder og pedagogisk konsulent, i både grunnskole og videregående skole. For tiden er han virksomhetsleder for Askimskolen. Han er begeistret formidler av CL som metode, og har lang erfaring i bruk av strukturene. Franks formelle kompetanse inkluderer Master i skoleledelse ved BI og utdanning innen veiledning, coaching og relasjonsledelse.

Linda Kristin Bjugn har 27 års erfaring fra grunnskolen, og er lærerspesialist i norsk med vekt på småskolen. Hun har kurset lærere på egen skole og på andre skoler i kommunen i veiledet læring/lesing/skriving og i klasseledelse. Linda har deltatt på flere kurs i Cooperative Learning og dette speiler undervisningen hennes i alle fag. 

Tid: Onsdag 17. oktober fra 14.30–17.00
Lett servering fra kl 14.30. Det faglige programmet starter kl 15.00
Sted: Aschehoug forlagshus, Sehesteds plass 3, Oslo
Påmelding til  forlag@gan.aschehoug.no innen 9. oktober (Oppgi navn, og skolen du arbeider på. Bindende påmelding)

Kurset er GRATIS!

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x